Ang Mundong Ginagalawan Natin Makalipas Ang Limampung Taon

Image result for makabagong mundo  teknolohiyang mundo

       Hindi humihinto ang agham o ang siyensiya sa pagtuklas ng makabagong pamamaraan upang mahigit na mapabuti at mapaganda ang takbo ng ating pamumuhay sa mga susunod na taon. Ano kaya sa tingin ninyo ang magiging hitsura ng ating kapaligiran, ang mga estruktura ng mga pampublikong gusali, ating mga kabahayan, paaralan, uri ng sasakyan, pagkain, at paraan ng ating pakikipag-ugnayan limampung taon ang lumipas?

          Masasabi natin na kasalukuyan pa lamang, makikita na natin ang masinsingang pag-impluwensiya sa atin ng mga makabagong teknolohiyang kagamitan. Ang mga makabagong teknolohiyang naimbento Image result for society world technologyay madalas na nating ginagamit sa panahon ngayon. Tayo’y nakadepende na sa mga ito. Kung ngayon pa lang, ang ating mundo ay konti-konti nang nababalot ng teknolohiya, paano pa kaya kung tayo’y nabubuhay pa lumipas ang limampung taon? Ano na kaya ang magiging hitsura ng ating mundo, at ng ating sistema ng pamumuhay?

       Kung iisipin natin ang magiging hitsura ng ating kapaligiran, maiisip natin na ang mga tao sa panahong iyon ay gumagamit lahat ng telepono o kung tawagin ay “cellphone”. Wala kang makikitang mahihirap. Lahat ay maunlad at may kaya na. Wala na ring makikitang mga “informal settlers” sa mga tabi-tabi. Lahat ay may tirahan nang matutuluyan. Napuksa na ang ilang mga krimen. Ang bawat bata ay nakapag-aaral sa paaralan. Malinis ang paligid at kakapiranggot lamang ang duming makikita. May matinong trabaho ang ating mga kapwa mamamayan. Guminhawa ang bawat buhay ng mga tao. Mas tumaas ang mga sahod ng mga manggagawa. Nasolusyonan na rin ang trapik na kinaiinisan ng lahat. Ang mga pampublikong estruktura ay nagsisitaasan at naging kaaya-aya sa ating mga paningin. Napakagandang tingnan ang mga ilaw ng mga estrukturang gusali kapag gabi. Mas dumami ang bilang ng mga publiko at pribadong paaralan. Lumawak na rin ang mga dadaanan ng mga makabagong sasakyaImage result for society world technologyng pantransportasyon. May mga bagong sasakyang panghimpapawid na magagamit ng mga mamamayan na nakaiwas sa trapik. Ang tawag dito ay “flying car”. Ang ibang mamamayan ay mas gumagamit na rin ng mga bisikleta sapagkat lumawak na rin ang mga “bike lane”. Isa sa mga nakamamanghang inbensyon ay ang teleport”, na kung saan tayo ay nakapupunta sa isang lugar nang isang iglap lamang. Ang paggamit ng “teleport” ay nagkakahalagang sampung-libong piso. Kung titingnan naman natin ang ating mga pagkain, mas dumami ang kainan natin. Ang mga kainan sa ibang bansa ay mayroon na rin dito sa Pilipinas. At ang ating uri ng pakikipag-ugnayan ay lumawak at napadali. Maraming “applications” sa ating mga telepono ang nabuo na naging paraan natin ng pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Libre at bumilis na rin ang paggamit ng “internet”.

 Image result for teleport               Image result for viber messenger
Image result for bisikletaImage result for flying car harry potter

Image result for city lights night

       Image result for the yard

         Alam natin sa ating mga sarili na tayo’y sabik na sabik na makamit ang ganitong klase ng pamumuhay noon pa man. Ating ninanais na magkaroon ng magandang kapaligiran at sistema sa lipunan. Sa paglipas ng panahon, tayo’y tuluyang mababalot at masasakop ng teknolohiya. Ito ang babago sa ating buhay. Ito ang makalulutas ng mga problema ng ating lipunan. At ito ang magiging tulay para sa magandang kinabukasan. Mas mapadadali nito ang pangangalakad ng ating bansa. Sa paglipas ng panahon, hindi natin mamamalayan na ang urban at rural na lipunan ay naging magkapareho na.

Image result for kultura at tradisyon ng mga pilipino

          Sa paggamit ng ating mga makabagong kagamitang teknolohiya, maaaring ito rin ang makapagpakalimot sa atin ng ating mga tradisyon at kultura. Maaaring nating hindi na magamit ang mga tinuro sa atin ng ating mga ninuno. At baka gamitin na lamang natin ang mga bagong kagamitan. Kung gayon, magbago man ang ating sistema ng pamumuhay, huwag nating kakalimutan ang naging tradisyon natin noon at ngayon, upang maipasa pa ito sa susunod na henerasyon at magamit.

Pinagmulan ng mga larawan:

http://proroutine.info/or-impact-of-technology-on-the-world/

3 Reasons Why Technology is Good For Society

http://duuro.net/simcity-cities-tomorrow-expansion-pack/

Facebook is dabbling in a ‘teleportation’ station set to launch by 2025

home

https://criticaleye2.wordpress.com/2013/04/28/ang-bisikleta/

http://www.dnaindia.com/scitech/report-harry-potter-type-flying-car-may-be-a-reality-by-2050-2023469

http://paper4pc.com/world/22/

http://www.clickthecity.com/food-drink/a/30459/the-yard-at-xavierville

http://kulturangnoypi.weebly.com/

Advertisements

Life as an “Instagrammer”

         instagram-old-new-logos-icons-printed-white-paper-kiev-ukraine-may-online-mobile-photo-sharing-video-71843148

     Millions of people around the world, including myself, have downloaded already one of the most-used, and free-mobile application in our phones for sharing our insights and for getting connected to other people socially through online with the photos and videos taken by the lens of  our camera, INSTAGRAM. Let me share to you my experiences, or my LIFE rather, in Instagram.

   I first made and used my Instagram account in around 2012. My username is “kenitosanti”. I actually don’t have that “feed that is worth watching or looking at”. I post different photos. It can be a selfie. Or it can be a random stuff that is around me. Everything I post in Instagram even before, is being edited with filters provided by Instagram. I use filters to make the quality or the look of my original photos better and nice. Forgive me, if I cannot show you my first post in Instagram. It was already long, long time ago to have a “throwback”. In fact, I already have posted 600+ photos in my first account. img_6687I also have 8K foll0wers. I achieved all of these recently after years. In my first account, I have tried plenty of type of feed. By the way, a feed refers to the type of photos you post that has something in common. It could be a black and white, all white or any color, nature, food, selfie, animals. In my first account, I have tried a random feed, then a black and white feed, a bit of food photography feed, then lately, a nature feed. Many people has appreciated my feed, which made me have a tons of followers. I don’t use any application in order to have these followers. I follow people, then they follow back. That’s it. Of course, I post with captions and “hashtags” too. Other people comment too. It was so touching that other people comment on my posts as an appreciation.

14045013_878323985633775_1689418459_o        
A
s what I have said awhile ago, I have a first account. I also have a second account. My username on that account is “foodiesanti”. It was just recently made this year, 2016. The feed of my second account is all about food pornography or food photography. I only have a thousand of followers there 14012445_878323905633783_1781350318_owith maximum of 200 likes. In fact, I enjoy more on my second account, because I love food. Regarding on my caption in my posts, the name of the food will be my caption. It is added up with hashtags too and comments.

 My life as an instagrammer or instagram-user has been quite an adventure. I have encountered different things. People have messaged my regarding on my posts. Some people ask me on what editor am I using in editing. Regarding on my editor, I first used the editor and filters of Instagram. Later on, I found out that there are other better editing applications, such as Snapseed, MIX, and VSCO. I also have encountered different people. There were celebrities, and other people around the world. There were Indians, Arabs, Chinese, Japanese, Australian, British, and Americans. By seeing them and their posts, I was able to see also their CULTURE and TRADITIONS.

 download (1)

      In regards to the quote of the picture above “Instagram is not real life”, well, I think it is true. I truly believe that every picture we post means a thousand words. By capturing a scene or a thing, we will be able to store it in our camera and post it in Instagram. It is true that Instagram is not real life. We cannot eat those pictures of food. We cannot touch every thing we see and meet every people we follow. But this quote can be opposed, for me, I am already addicted to this application. This is my life in social media. I post pictures. They liked it. They comment on it. They enjoy and appreciate it. This is a way for me to keep my happiness and relaxation. I consider Instagram as my life. Well, I don’t believe in Instagram envy. Every person has their own will in posting.

      The pictures above are all from me. All are taken by my camera. With Instagram, my PASSION for PHOTOGRAPHY bloomed up. It was awaken. I later on realized that I can be a photographer. Well, others asked me also if I am a photographer or a blogger. It was so amazing to see that other think that I have a profession in photography. But in fact, I AM JUST A STUDENT, A TEENAGER WHO IS STILL UNDECIDED ON HIS DREAM CAREER IN THE FUTURE.

Other Image Sources:

https://www.dreamstime.com/editorial-stock-photo-instagram-old-new-logos-icons-printed-white-paper-kiev-ukraine-may-online-mobile-photo-sharing-video-image71843148

http://semiproper.com/instagram-is-not-real-life/

A Key To The Government’s “Chamber of Secrets”

Screen Shot 2014-03-09 at 9.59.26 pm

          People, nowadays, can now access to their type of wanted information. Humans were already able to gather information. But, is it enough? Will other people be satisfied only on the information they have gathered and received.There were LIMITATIONS. Do we deserve such consideration? Should we allow them to hide things from us especially that they are from the government, who govern and rule our country and the society?

         As we know, our country, which is the Philippines, and other countries, such as Japan, Taiwan, and United States of America, are considered to be DEMOCRATIC countries. When we say democratic, there is FREEDOM. You have a freedom to speak, to learn and freedom to do anything. Recently, the president of the Philippines, Pres. Rodrigo Duterte, have signed an act or a bill regarding on “Freedom of Information”, for he believe that we, who is under his rule, must be given the right to know things and information of the government.

                            

      So literally, what is “Freedom of Information”? Based on my understanding, it is our RIGHT TO KNOW. There must be an access for us in EVERY INFORMATION. These information can be from the government or the society. Regardless of the privacy, there are information that other people MUST and SHOULD know about. There are also information that must be given space for privacy such as our personal information.

          Truly, I believe that there are people who agree, who disagree, and who does not care or who does not know anything, in having “Freedom of Information” in our government and society. If I am going to be asked which type of person I am and I stand for in terms of having freedom in gathering information, I would AGREE on having this kind of bill. I firmly support and agree, because I believe that even myself as a student, I deserve to know what is happening in the government of the present and what will be the picture of the future. To those who disagree in having this kind of act, those people might be from the government or has a relationship with politics. And to those who does not care or does not know, I would tell them not to support on not having one. I would encourage and explain to them the benefits and advantages on having such law.

freedomofinformation

          Considering the benefits of this concept of law or bill, it was made for us fairly. This bill was made for us. It is our right to have an access to the information being formed in the government. These information indicate the things processed inside the government. This ‘freedom of information’ is like our key to a storage room of secrets of the government. Through this, we, citizens will be able to know the GOOD and the BAD things done by our ruler. Different controversies will rise up from different positions of the government. Graft, Corruption, Plunder and many more cases will be known if freedom of information is made.

          Through this “FREEDOM OF INFORMATION” that we seek for, we will know where our paid taxes are heading. Is it to our public infrastructures and help to the society or to their sniffy pockets for their own good only?

Image Sources:

http://www.namfrel.com.ph/v2/news/bulletin-v2n19-freedom.php

Freedom Of Information Act Machine Fights Government Secrecy By Automating Transparency Requests

New book on FOI and journalism – call for chapters